Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

caramina
Jedni krzyczą "skacz", inni krzyczą "strzel" Nie wiedzą, że to jednak jest zbyt łatwe
— Bonson
Reposted byemptyspacessazazelshitsuri

July 01 2015

caramina
5401 70cb
Reposted fromzciach zciach vianastypsychotic nastypsychotic
caramina

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

June 30 2015

caramina
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.

June 29 2015

caramina
Reposted fromcarfreitag carfreitag viadead-inside dead-inside

June 28 2015

caramina
caramina
4963 8c95 500
Reposted fromcorka corka viameem meem
caramina
5906 d4f7
Reposted frompannadziewanna pannadziewanna viameem meem
caramina
5553 9697 500
Reposted fromniewychowana niewychowana vialive-life live-life

June 27 2015

caramina
caramina
1608 5fc2 500
so true! ;)
Reposted fromtimetolove timetolove viawrazliwa wrazliwa
caramina
9539 a4a9
caramina
1943 2217
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viawrazliwa wrazliwa

June 26 2015

caramina
Żebym ja potrafił mówić tak, jak myślę
— Denis Diderot
Reposted fromsfeter sfeter viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
caramina
Gdybyś usłyszał tysiąc razy – nie uda Ci się. To wiesz co? Rób nadal wszystko jak najlepiej potrafisz i pokaż, jak bardzo się mylili.
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty

June 23 2015

caramina

June 17 2015

caramina
Tylko pstryk i już nie ma mnie. Czasem bardzo tego chcę, zostawić wszystkich was. Szukam czegoś przez cały czas, co zatrzyma mnie. Wszystko drży i przeszkadza mi śmiech. Lepiej odejdź już stąd, zostaw mnie. Nic to nic. Przecież wiesz przejdzie mi, tylko deszcz zmyje z szyb brudny śnieg. Tylko pstryk i już nie ma mnie. Czasem tylko tego chcę i już nie starać się.
— Wieża melancholii
Reposted byniskowoAllOrNothingazazelshitsuri
caramina
To życie jest dla nas
Podróżą w głąb siebie i próbą sił
— Ty i ja, i wszystko co mamy
Reposted byniskowostrangemeNoemiJustineasylopathsokoczekoladowezatraceniehereyesHappyNo1mysteryblackcatalliwantisyoulentilkaundressmesokoaisajoaisajo
caramina
To przecież Twoje życie jest
Popełniaj błędy i naprawiaj je
Gdy dotkniesz dna odbijaj się
Wykorzystaj czas, drugiego już nie będziesz miał
— Acidland
Reposted byazazelshitsuri
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl