Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 15 2017

caramina
Reposted fromRynn Rynn viayourhabit yourhabit
caramina
5043 48b1 500
but she's a disney princess too!
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viameem meem
caramina
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viayourhabit yourhabit
caramina
    

Beyoncé & Blue on Snapchat
Reposted frombeyooonce beyooonce
caramina
7321 39bc 500
caramina
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viameem meem
5359 4ec5 500
Reposted fromequalistmako equalistmako viameem meem
caramina
caramina
star quality
Reposted fromkauah kauah viayourhabit yourhabit
caramina
caramina
2503 b0ad
Reposted frombeyooonce beyooonce viayourhabit yourhabit

April 14 2017

caramina

Nie mów, że mam przed sobą całe życie i wszystko jeszcze przyjdzie i tak dalej. Nie ma ani jednego człowieka na świecie, który by w to naprawdę wierzył.

— Marek Hłasko
Reposted fromhavingdreams havingdreams viameem meem
caramina
Nie można czegoś nieustannie deptać i spodziewać się, że zachowa niezmieniony kształt.
— Sophie Hayes
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viameem meem
caramina
Ba, ale komu się chce rozmawiać o mnie. Mnie na pewno nie. Znudziłem się sam sobie. Najchętniej bym uciekł od siebie. Lecz wszędzie czyhają na mnie tacy nudziarze jak ja.
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool vianoicoztego noicoztego
caramina
          
Reposted frombeyooonce beyooonce viayourhabit yourhabit
caramina
To jest zawsze zdumiewające, co ktoś widzi w drugiej osobie. I jak to jest w gruncie rzeczy szczęśliwie, że nie wszyscy ludzie to samo w innych widzą!
— Lucy Maud Montgomery, "Ania z Avonlea"
Reposted fromcudoku cudoku viaCut Cut

July 10 2015

caramina
Jedni krzyczą "skacz", inni krzyczą "strzel" Nie wiedzą, że to jednak jest zbyt łatwe
— Bonson
Reposted byemptyspacessazazelshitsuri

July 01 2015

caramina
5401 70cb
Reposted fromzciach zciach vianastypsychotic nastypsychotic
caramina

Nie ma innej klęski oprócz rezygnacji.

— Elbert Hubbart
Reposted fromyourtitle yourtitle viacytaty cytaty

June 30 2015

caramina
 Rozumienie jest trudne, dlatego większość ludzi ocenia.
— Carl G. Jung.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl