Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

caramina
Wiesz, że będzie ciężko, bierz co twoje, narzucaj tempo
Reposted bypiehusazazel

June 15 2017

caramina
tutaj miłość jest życiem, śmiercią brak miłości.
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
caramina
Na pierwszy rzut oka nie widać, że Cię kocham
— Luxtorpeda
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
caramina
8509 944a 500

June 12 2017

caramina

 Każdemu który mówi: „Zostaw to, za parę lat przyjdzie co innego” powinno się pluć w gębę. Co przyjdzie? Kiedy przyjdzie? Każde szczęście przychodzi złą drogą.”


— Marek Hłasko
Reposted bypiehus piehus

May 08 2017

caramina
Stosunki z ludźmi psują charakter, zwłaszcza gdy się go wcale nie posiada.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromkatalama katalama viacytaty cytaty
6512 1b3d 500
Reposted fromlostamongtheclouds lostamongtheclouds viaCut Cut

May 07 2017

5125 96fe
Reposted fromYggry Yggry viayourhabit yourhabit
caramina
Trudno o hamulec, kiedy chce się ulec.
Reposted fromsziiiz sziiiz viayourhabit yourhabit
caramina
8494 00e6 500
caramina
Bo wiesz, chodzi o to, że ja zawsze chciałem, żebyś mi przeszkadzała. Że każdego wieczora kładąc się spać włączałem głos w telefonie, bo wiedziałem, że możesz w środku nocy zadzwonić i będę chciał wtedy przy Tobie być. Że ja czekałem na to, abyś mi przeszkadzała, żebyś mnie potrzebowała i bez przerwy mi się narzucała. Nie bądź nigdy z kimś, kto nie chce tego wszystkiego.
— D.
Reposted fromzabka zabka viapompompom pompompom
caramina
Człowiek, który pragnie opuścić miejsce, w którym żyje, nie jest szczęśliwy.
— Milan Kundera, Nieznośna lekkość bytu
Reposted fromnewnightmare newnightmare viameem meem

April 15 2017

caramina
Reposted fromRynn Rynn viayourhabit yourhabit
caramina
5043 48b1 500
but she's a disney princess too!
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viameem meem
caramina
Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromnaturalginger naturalginger viayourhabit yourhabit
caramina
    

Beyoncé & Blue on Snapchat
Reposted frombeyooonce beyooonce
caramina
7321 39bc 500
caramina
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viameem meem
5359 4ec5 500
Reposted fromequalistmako equalistmako viameem meem
caramina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl