Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 15 2018

caramina
Tak pusto tu
bez Ciebie
aż brakuje słów
— 14.09.2018r. My sweetheart
Reposted byakward akward

November 04 2017

caramina
9634 7f6e

September 27 2017

caramina
I przyszła taka jakaś dziwna tęsknota. Łajdacza nieproszona. Za czymś, co jeszcze się nie zaczęło. Za smakiem, którego nie zdążyły poznać usta. Za dłonią, w której nie znalazła się dłoń. Za zapachem, który nie obiegał serca.
— Kaja Kowalewska
caramina

przypuszczałem: kiedyś ci się znudzę

ale       jeszcze jeszcze

czekam       przychodzisz

no to jeszcze

czekam

nie przychodzisz

ano to już

[nie przypuszczałem]

— Miron Białoszewski
Reposted byundoneeVictorialiescocciuellaCutbeautifull-lienenyim

September 22 2017

caramina
Tyle twoich słów w głowie ciągle mam. Tyle pięknych słów, że uwierzyłam, że już zawsze będzie tak.
— Ania Dąbrowska-Tego chciałam
caramina
wciąż będę czekać na twój znak choć nadaremnie 
pomiędzy nami nie wydarzy się nic więcej 
— Ania Dąbrowska-Tego chciałam
caramina
2857 fa7f 500
Reposted fromtfu tfu viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
caramina
staraj się nie czuć 
nie przyzwyczajaj się
nie mów że kochasz
to zawsze kończy się źle
— Ania Dąbrowska
caramina
Nie myśl za dużo. To przecież zawsze się mści.
— Ania Dąbrowska
caramina
Są wieczory, gdy zastanawiamy się, czy Ci z którymi już nie rozmawiamy, myślą czasem o nas.
— autor nieznany
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viayourhabit yourhabit
caramina
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viayourhabit yourhabit
caramina
niczego po mnie nie widać
choć szybsze tętno mam
caramina
Każdego dnia  wiem, że wpadniesz  mi do głowy choć raz.
— Ania Dąbrowska
caramina
Dla kilku zdań rzuconych w moją stronę
Znowu ci wybaczam, choć twe słowa nic nie znaczą
— Ania Dąbrowska
caramina
Wciąż nie umiem przestać Tobą żyć
A mogłeś zranić mnie trochę mocniej
Zabrać mi nadzieję, szansę na coś więcej.
— Ania Dąbrowska-Nieprawda

September 19 2017

caramina
2228 3608
Reposted fromdailylife dailylife
caramina
0086 3c1e
Reposted fromusual usual viadailylife dailylife
caramina
9758 72d9
Reposted fromdailylife dailylife
caramina
Nigdy nie zmienisz swojego życia dopóki nie zmienisz czegoś, co codziennie robisz.
— Mike Murdock
Reposted fromrailus railus viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl